ກ່ຽວກັັບພວກເຮົາ

ຈົດໝາຍຈາກປະທານສະມາຄົມ

 

ວັນທີ  ເມສາ 2016

ສະບາຍດີ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກ, ຄູ່ຮ່ວມງານ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ແຂກທີ່ມີກຽດທຸກທ່ານ,

ໃນວາລະ ປີ 2016 ນີ້ຖືວ່າເປັນປີ ແຫ່ງ ສັກກະຣາດໃໝ່ ຂອງ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ກໍ່ວ່າໄດ້ ເພາະ ມັນເປັນປີເລີ້ມຕົ້ນ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ຄື 2016-2020 ຂອງ ສສສຄ ເຊິ່ງຈະເປັນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືສາກົນ.

ໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ, ສສສຄ ຂອງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ມີ ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງ ກ່າວຄື ໄດ້ມີການ ປັບປຸງຫ້ອງການ, ຕຳແໜ່ງງານ, ບຸກຄະລາກອນ, ລວມໄປເຖິງ ລະບົບການບໍລິຫານຈັດການພາຍໃນ ເປັນຕົ້ນ.

ທີ່ສຳຄັນ, ໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ, ສສສຄ ພວກເຮົາສາມາດຍາດມາໄດ້ຜົນສໍາເລັດ ຫຼາຍຢ່າງ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ ພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນຳ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ໂດຍສະເພາະ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ຄະນະບໍລິຫານສະມາຄົມ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ສາກົນ, ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຕ່າງໆ.

ສະນັ້ນ, ໃນນາມປະທານ ສະມາຄົມ ຂໍຂອບໃຈ ບັນດາທ່ານ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ສສສຄ ພວກເຮົາ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາທ່ານ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຍາດມາໃຫ້ໄດ້ຜົນສຳເລັດ ຍິ່ງຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າໃນຕໍ່ໜ້າ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ,

 

ດຣ ຈັນສີ ພີມພະຈັນ

ປະທານສະມາຄົມ