ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(ສສສຄ) ມີບຸກຄະລາກອນ 2 ລະດັບ ຄື ບຸກຄະລາກອນໃນລະດັບ ຂັ້ນຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃນລະດັບບໍລິຫານ/ປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳ ເຊິ່ງມີໂຄງຮ່າງດັ່ງນີ້

ລະດັບຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາ

Untitled

ໃນລະດັບຂັ້ນນີ້ ມີ ປະທານ 1 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 2 ທ່ານ ແລະ ຄະນະກອງເລຂາ ສສສຄ 2 ທ່ານ

ລະດັບບໍລິຫານ/ປະຕິບັດງານປະຈຳ

Untitled2

ໃນລະດັບ ການບໍລິຫານ/ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈຸບັນມີ: ອຳນວຍການ (ຫົວໜ້າຫ້ອງການ) 1 ທ່ານ, ຮອງອໍານວຍການ 1 ທ່ານ, ໜ່ວຍງານວິຊາການ ແລະ ໂປຣກຣາມ 2 ທ່ານ, ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ/ຈັດຊື້ 4 ທ່ານ (ພາດທາມ 1), ໜ່ວຍງານສື່ສານ/ລະດົມທຶນ 1 ທ່ານ, ໜ່ວຍງານ ການເງິນ 1 ທ່ານ.

ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ

ຊຸດທີ 1

ທ່ານ ນາງ ດຣ ຈັນສີ ພີມພະຈັນ ປະທານສະມາຄົມ, ທ່ານ ນາງສິລິວັນ ຄົນທະປານ, ຮອງປະທານ ແລະ ທ່ານ ນາງ ລາວັນ ສຸທິສານ, ຮອງປະທານ

ດຣ ມະນີສອນ ອຸດົມ, ຄະນະກອງເລຂາສະມາຄົມ

ຊຸດທີ 2

ທ່ານ ນາງ ດຣ ຈັນສີ ພີມພະຈັນ ປະທານສະມາຄົມ, ທ່ານ ນາງສິລິວັນ ຄົນທະປານ, ຮອງປະທານ, ທ່ານ ນາງ ລາວັນ ສຸທິສານ, ຮອງປະທານ, ທ່ານ ດຣ ກອນສະນຸກ ແລະ ທ່ານ ວັນລະກອນ ດວງດາລາ ເປັນຄະນະກວດກາ

ດຣ ລັດຕິພອນ ອູລາ ແລະ ດຣ ວງຈັນ ສີຫາລາດສະວົງ, ຄະນະກອງເລຂາສະມາຄົມ

ພະນັກງານຫ້ອງການ

ຊຸດທຳອິດ 2004-2008

FirstStaff

ດຣ ວັນມະນີ ຈັນສົມພູ(ຊ້າຍມືສຸດ), ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ແລະຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ດຣ ວິຊອນ (ຊ້າຍຖັດມາ) ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການແມ່ປອດໄພຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ດຣ ສຸພົນ ໄຊຍະວົງ(ຂວາສຸດ), ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບໂຄງການປ້ອງກັນເອດສະຫວ່າງຊາຍແດນ ລາວ, ໄທ ແລະ ພະມ້າ ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແລະ ນາງ ເທບອັກສອນ ແສງສະຫວັດ(ຂວາຖັດມາ), ພະນັກຊ່ວຍບັນຊີ ແລະ ຫ້ອງການ.

ຊຸດທີ2 2008-2014

ຊຸດທີ3 2015-2016