ຂ່າວສານ

ສສສຄ ກໍາລັງພັດທະນາເວັບໄຊເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານ

ສສສຄ ກໍາລັງພັດທະນາເວັບໄຊເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານ

  ສສສຄ ກຳລັງພັດທະນາເວັບໄຊ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງເປັນ ການຍັບມໍ່ໃກ້ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ການໂປຣໂມດຕົວເອງ ໃນສັງຄົມອອນລາຍ ບໍ່ວ່າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ການພັດທະນາແມ່ນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ ທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2016 ມາ ໂດຍ ທ່ານ ບົວສອນ ສີສະຫວັດ, ນັກພັດທະນາເວັບໄຊສ່ວນບຸກຄົນ ເຊິ່ງ ທາງສະມາຄົມເອງມີ ດຣ ສຸພົນ ໄຊຍະວົງ ອຳນວຍການສະມາຄົມ. ການພັດທະນາເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບ ສສສຄ ໂດຍການຫຼຸດຄ່າ ບໍລິການ ຈາກຄ່າກບໍລິການປົກກະຕິທົ່ວໄປ. ການພັດທະນາເວັບໄຊ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາ ອາດຈະມີການ ປັບປ່ຽນແກ້ໄຂ…