ການລົງສະໜັບສະໜູນປັບປຸງຫ້ອງໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ເປັນມິດປິດລັບແກ່ໄວໜຸ່ມພາຍໃນໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 10 ແຫ່ງ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ການລົງສະໜັບສະໜູນປັບປຸງຫ້ອງໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ເປັນມິດປິດລັບແກ່ໄວໜຸ່ມພາຍໃນໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 10 ແຫ່ງ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ການລົງສະໜັບສະໜູນປັບປຸງຫ້ອງໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ເປັນມິດປິດລັບແກ່ໄວໜຸ່ມພາຍໃນໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 10 ແຫ່ງ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ.ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 07-11 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ...

read more
“ລົງຕິດຕາມສະຫນັບສະຫນູນການຊີ້ນໍາຂອງພະນັກງານ ສສສຄ ໃຫ້ກັບສະຖານທີບໍລິການ” ທີ່ເມືອງງາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 08 ສຸກສາລາ/ໂຮງໝໍນ້ອຍ

“ລົງຕິດຕາມສະຫນັບສະຫນູນການຊີ້ນໍາຂອງພະນັກງານ ສສສຄ ໃຫ້ກັບສະຖານທີບໍລິການ” ທີ່ເມືອງງາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 08 ສຸກສາລາ/ໂຮງໝໍນ້ອຍ

ໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ ຫາ 3 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ໄດ້ “ລົງຕິດຕາມສະຫນັບສະຫນູນການຊີ້ນໍາຂອງພະນັກງານ ສສສຄ ໃຫ້ກັບສະຖານທີບໍລິການ” ທີ່ເມືອງງາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 08 ສຸກສາລາ/ໂຮງໝໍນ້ອຍ (ຫ້ວຍໄລ່, ນາຄົກ, ນາຊານ, ນາເໝຶອງ, ບ້ານແກ່ວ, ແສນຈອດ, ລາດຫານ, ລາດຄະມູນ)...

read more
ການລົງສະໜັບສະໜູນປັບປຸງຫ້ອງໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ເປັນມິດປິດລັບແກ່ໄວໜຸ່ມພາຍໃນໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 6 ແຫ່ງ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ການລົງສະໜັບສະໜູນປັບປຸງຫ້ອງໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ເປັນມິດປິດລັບແກ່ໄວໜຸ່ມພາຍໃນໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 6 ແຫ່ງ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ການລົງສະໜັບສະໜູນປັບປຸງຫ້ອງໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ເປັນມິດປິດລັບແກ່ໄວໜຸ່ມພາຍໃນໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 6 ແຫ່ງ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ.ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04-07 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ...

read more
” ສສສຄ ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນຄະນະກອງປະຊຸມ ພາກປະຊາຊົນອາຊຽນ ປີ 2023 “

” ສສສຄ ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນຄະນະກອງປະຊຸມ ພາກປະຊາຊົນອາຊຽນ ປີ 2023 “

" ສສສຄ ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນຄະນະກອງປະຊຸມ ພາກປະຊາຊົນອາຊຽນ ປີ 2023 "ໃນວັນທີ 1-3 ກັນຍາ 2023, ສສສຄ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນຄະນະກໍາມະການ ກອງປະຊຸມພາກປະຊາຄົມອາຊຽນ (ACSC/APF2023) ຝ່າຍລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ປະເທດອີນໂດເນເຊຍ. ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນ...

read more
ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມສູຂະພາບຄອບຄົວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ “ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປິດໂຄງການ ການປະກອບສ່ວນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (CiSAC-19)”

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມສູຂະພາບຄອບຄົວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ “ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປິດໂຄງການ ການປະກອບສ່ວນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (CiSAC-19)”

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມສູຂະພາບຄອບຄົວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ "ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປິດໂຄງການ ການປະກອບສ່ວນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (CiSAC-19)"ໃນວັນທີ່ 24 ສິງຫາ 2023 ສສສຄ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ...

read more
“ ສສສຄ ມອບຖົງຫ່ວງໄຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ “

“ ສສສຄ ມອບຖົງຫ່ວງໄຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ “

“ ສສສຄ ມອບຖົງຫ່ວງໄຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ “ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2023 ເວລາ 11:00 ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ (ສສສຄ), ໄດ້ສຳເລັດ ການໄປມອບເຄື່ອງ ຫລື ເອີ້ນວ່າຖົງຫ່ວງໄຍ (ໃນໜື່ງຖົງ ປະກອບມີ: ເຂົ້າສານ, ໝາກເຜັດ, ປາກະປ໋ອງ, ເຂົ້າໜົມ, ນົມ, ໝີ່,...

read more